Negyvennyolcadik hét - kedd


[Január 25.]

„...a világ különálló információ-részecskékből áll, melyek közt az életünk időbelisége teremt összefüggéseket...” [link]

1519. január 25.
- E napra Pestre országgyűlés hirdettetett. A 13. századtól a törvényhozás a király és az országgyűlés közös joga volt, ami később a kialakuló rendi társadalom alkotmányának egyik alapelvét alkotta. [link]


Az 1848-as országgyűlés megnyitása

1949. január 25. - Megalakul a KGST. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa a közép- és kelet-európai szocialista országok gazdasági együttműködési szervezete a hidegháború alatt. A KGST feladatául tűzte ki a szocialista országok közötti gazdasági együttműködés erősítését, a gyengébb tagállamok felzárkóztatását, elsősorban a munkamegosztás és specializálódás révén. [link]
1984. január 25. - Javaslat: BM III/III-4-b alosztály (az MTV elnökének tájékoztatására) Tekintettel arra, hogy a Galántai György által kiállított anyagok többsége ellenséges tartalmú, ezért azok MTV műsorában történő bemutatása, propagálása nem kívánatos. [link]

Daniel Daligand - Magyarország, 1984 [link]

2000. január 25. - A washingtoni látogatáson levő magyar parlamenti küldöttség találkozott az amerikai szenátus többségi, republikánus csoportjának vezetőjével. A magyar küldöttség felvetette, hogy magyar állampolgároknak az amerikai vízum megszerzéséhez nem egészen realisztikus követelményeket kell teljesíteniük. Az eljárás nagyon bürokratikus és aránytalanul nagy a visszautasítások száma. Ezzel szemben az Egyesült Államok kívánatosnak tartja Magyarország mielőbbi EU-csatlakozását és, hogy a magyar költségvetésben biztosítsák a szükséges összegeket a haderőreform megvalósításához. [link]

Galántai György:
Dimenzionista trikolor (terv) 2004 [link]


2011. január 25. - Ultimátumként értékelte a tegnap délutáni Le Monde az Európai Bizottságnak a múlt hét végén Budapestre küldött levelét, amelyben felszólította az Orbán-kormányt, változtassa meg médiatörvényét. (...) Ha a megjelölt időkeretben nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság fenntartja a jogot, hogy „figyelmeztesse a magyar hatóságokat”. Vagyis az európai szabályzatnak megfelelően elindítja a szabálysértési eljárás első szakaszát. Az ilyen döntésnek - jegyezte meg a Le Monde - a legrosszabb hatása lehet Magyarországra nézve, épp a június végéig tartó soros elnökség miatt. [link]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése