Negyvennyolcadik hét - vasárnap


[Január 30.]

„...a világ különálló információ-részecskékből áll, melyek közt az életünk időbelisége teremt összefüggéseket...” [link]

2011. január 30.
- Különösen időszerűnek találjuk Pál apostol megjegyzését, ha az Európai Unió magatartását tekintjük a keresztény múlt és jelen értékelésében. Elég arra a naptárra tekintenünk, melyet minden diák kezébe szándékozik adni az Unió. Ebben a naptárban egyetlen keresztény ünnep nincs. Ezzel az Unió önmagáról állít ki szégyellni való bizonyítványt. [link]


Galántai György - A nyitottság
és az átláthatóság, 2004 [link]

2000. január 30. - A The Washington Post azt írta Magyarországról, hogy az ország biztos tagjelölt az Európai Unióba, és e csatlakozás nyomán nem csupán a NATO, hanem az EU számára is kiemelkedő fontosságú kapu - s egyben végvár - lesz a Balkán és Kelet-Európa felé. (MTI) [link]

Az Artpool közterületi dimenzióban, 2004 [link]

1984. január 30. – Kossuth Klub, Budapest, „Új hullám” új szemlélet a művészetben, kerekasztal beszélgetés, résztvevők: Beke László, Körner Éva, Pataki Gábor és Klaniczay Gábor, hozzászólók: Erdély Miklós és Újlaki Gabriella. [link]
1976. január 30. - A Szocialista Magyarországért Érdemrend elnevezéssel új kitüntetést alapítanak. [link]

A monostor falának egy maradványa [link]

1392. január 30. - A szentgotthárdi ciszterci apátság nem járul hozzá a Széchyek kegyúri beiktatásához. [...] A Széchyek az apátságot pusztán pénzszerzési lehetőségnek tekintették, ezért igyekeztek minél többet kisajtolni a birtokból. [...] A legsúlyosabb helyzet Széchy Tamás idején volt. [...] A kegyúr más birtokokra rablókirándulásokra járt és kényszerítette az embereket, hogy ezekben a rablásokban ők is vegyenek részt. Jogosulatlan adóemeléseket, bírságokat szabtak ki, vagy kölcsön címén szedtek be óriási összegeket. A Széchyek alatt a birtok egészen tönkrement, a jobbágyok nem kísérelhettek meg komolyabb ellenállást, mert Széchy keményen büntetett. [link]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése